Wedstrijden

De KSVR organiseert voor haar leden regelmatig interne wedstrijden en wedstrijden tegen bevriende verenigingen. Een belangrijk evenement is de jaarlijkse Open Internationale Schietwedstrijden voor pistool en geweer in september/oktober, met deelnemers uit binnen- en buitenland.


Enkele te noemen interne wedstrijden zijn de halfjaarlijkse “P.J. Peters” trofee (Vrijpistool), de “Reversed Match” voor pistool/revolver (een 10=1, een 9=2 etc.), de Gokwedstrijd (KKG 50 meter liggend 10 schoten + gokelement) en de halfjaarlijkse KKG wedstrijd 100 meter liggend.

In de circulaire WWM 2014 heeft de wetgever bepaald dat per 1 januari 2015 schietsportverenigingen voor verlofhouders, die verder niet deelnemen aan externe wedstrijden, een interne competitie dienen aan te bieden.

Voor deze schutters is deelname aan een dergelijke competitie verplicht als men ten minste hun verlof willen behouden.

Het bestuur van de KSV “Rotterdam” heeft i.s.m. de geweer- en pistoolcommissie voor diverse disciplines competities opgezet. Voor de inrichting daarvan verwijs ik u naar het Schietreglement op deze website.
Meer informatie over deze wedstrijden kunt u vinden in het schietreglement dat naast de statuten en het huishoudelijk reglement op deze website staan.