Welkom op onze websiteSchieten is een sport. Ten opzichte van vele andere sporten heeft de schietsport een aantal belangrijke voordelen. Zo wordt de prestatie niet bepaald door de grootte, de kracht, de leeftijd of de snelheid van de sportman of -vrouw. Bij het sportschieten hangt een goed resultaat voor een groot deel af van discipline en concentratie. Het resultaat volgt uit de oplettendheid die aan elk onderdeel van de schiethandeling gegeven wordt en uit de bereidheid om tijdens de oefening en de wedstrijd te willen leren.


Hoewel een goede lichamelijke conditie en een gezonde leefwijze in de schietsport gewenst zijn, is het vermogen tot concentreren een voorwaarde tot het succes. Een overwinning betekent niet dat deze een ander afhandig gemaakt is, maar dat een persoonlijk doel nagestreefd en gerealiseerd werd. Al hetgeen nodig is voor het vinden van voldoening in de sportbeoefening kan in en door de schietsport worden geleerd.


Bij vele sporten wordt de prestatie in belangrijke mate bepaald door de leeftijd. Zo niet bij sportschieten: een kampioen kan evengoed een jeugdig persoon zijn als iemand van middelbare leeftijd. Oudere schutters kunnen nog goed in competitie verband meedoen. Sportschieten is voor mannen en vrouwen, het is een zomer- en een wintersport. Er kan zowel individueel als in teamverband aan wedstrijden worden deelgenomen. Ook personen met een lichamelijke beperking kunnen aan deze sport deelnemen.


Schieten is een zeer individualistische sport. Heel alleen op het schietpunt kan de schutter slechts door een perfecte afwerking van de schiethandeling het goede schot afgeven. Niemand anders dan degene die de trekker overhaalt is verantwoordelijk voor het resultaat. Maar hoe de uitslag ook mag zijn, er is altijd na afloop van de wedstrijd of van de oefening met andere schutters een gezellig samenzijn in de soci√ęteit en er kan gesproken worden over mee- en tegenvallers en over het plezier en de voldoening die iedere schutter heeft bij het beoefenen van de schietsport.